ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต

เริ่มต้นจาก บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด เปิดกิจการค้าขายเครื่องประดับ เพชร พลอย เงิน ทอง และเครื่องประดับท้องถิ่น ซึ่งอยู่คู่ชาวภูเก็ตมายาวนานกว่า 70 ปี ทางบริษัทเห็นว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ดี  จึงเกิดร้านจำหน่ายสินค้าเพอรานากัน และทำการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน เพื่อต้องการที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นได้เรียนรู้ เป็นเรื่องราวต่อไป จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

" เราต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมของภูเก็ตให้คงอยู่  โดยจุดประสงค์หลักเน้นให้คนที่มาได้เรียนรู้ สัมผัส ลิ้มรส จับต้อง สนุก ได้โต้ตอบ โดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมอันแข็งแรงของภูเก็ตให้สืบต่อไป "


เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”

แหล่งท่องเที่ยว และอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต  ที่จะพาคุณเดินทางย้อนกลับไปสู่อดีตที่น่าค้นหา รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันสวยงาม ที่เดินทางผ่านกาลเวลา เพราะภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเล

ตื่นตาตื่นใจไปกับศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ของชาวภูเก็ต ผ่านการจัดแสดงนิทัศน์ ด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

จุดเริ่มต้นของเพอรานากัน

แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของเพอรานากัน ตั้งแต่การเดินทางจากประเทศจีนมาโดยเรือสำเภา จนกระทั่งมาตั้งรกรากอยู่ที่ภูเก็ต.

ห้องช่างทอง

แสดงเครื่องประดับเพอรานากัน อุปกรณ์ของช่างทอง และขั้นตอนการทำชิ้นงานตั้งแต่การขึ้นตัวเรือน จนกระทั่งฝังเพชรและขัดตกแต่ง.

อาคาร และสถาปัตยกรรม

แสดงสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและอาคารจำลอง ที่ถ่ายทอดมาจากประเทศจีน และผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตก.

ห้องโบตั๋น

แสดงการแต่งกายยุคสมัยต่างๆ ของเพอรานากัน ตั้งแต่อพยพเข้ามาจนมีการผสมผสานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมถึงปัจจุบัน.

บ้านภูเก็ต Shop House

แสดงลักษณะบ้านของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน ตั้งแต่หน้าบ้าน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน.

ห้องประเพณี

แสดงเทศกาลประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต ที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากชาติต่างๆ จนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน.

Post a comment